ĐẸP ONLINE
Đăng ký ngay

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ
2.1 Các đời máy Smartphone có thể sử dụng dịch vụ
Để sử dụng được dịch vụ hệ thống chỉ hỗ trợ các đời máy như sau:
Hệ điều hành IOS từ 5.1.0 trở lên
Hệ điều hành Android 4.0 trở lên
Hệ điều hành BB 10 trở lên
Hệ điều hành windowphone 6.0 trở lên
Không áp dụng các đời máy hệ điều hành: Rim, java, Simbian.
2.2 Cách đăng ký dịch vụ qua SMS
- Để đăng ký dịch vụ gói Ngày thuộc dịch vụ DEPONLINE, soạn DK D, DK D1 hoặc DK DN gửi 9338 (3000d/ngày).
- Để đăng ký dịch vụ gói Tuần thuộc dịch vụ DEPONLINE, soạn DK DT hoặc DK DT7 gửi 9338(7000d/tuần).
2.3 Huỷ dịch vụ qua SMS:
- Để hủy gói cước Ngày soạn HUY D gửi 9338 để hủy dịch vụ
- Để hủy gói cước Tuần soạn HUY DT gửi 9338 để hủy dịch vụ
- Để được hướng dẫn soạn TG DEP gửi 9338 hoặc LH 024.63289007 (Cước gọi cố định)